Σας τις κριτικές στο skroutz.gr, μόνο από επαληθευμένους χρήστες οι οποίοι το αγόρασαν. Διαλέγετε σε ποια προϊόντα θέλετε να μπορούν να κάνουν κριτική και σε ποια όχι. Διαχειρίζεστε όλες τις κριτικές από το σύστημα διαχείρισης, κάνετε διαγραφή όποια θέλετε.

Πως φαίνονται στις κατηγορίες :

 

Πως φαίνονται στο προϊόν μέσα :

Πως βλέπουνε τις κριτικές:

Πως τις βλέπετε και διαχειρίζεστε αναλυτικά στο admin:

Reviews/Κριτικές Μόνο όσων αγόρασαν

25.00

Δεχτήτει κριτικές/reviews στο eshop σας από άτομα που αγόρασαν τα προϊόντα σας. Χτίστε αξιοπιστία μέσα από κριτικές επαληθευμένων πελατών.