Εύχρηστο, γρήγορο και αποτελεσματικό. Για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία, θέτετε εάν θα έχουν ενσωματωμένη προσφορά.

Ενσωματωμένη προσφορά ανά κατηγορία προϊόντων

25.00

Ο πιο γρήγορος και άμεσος τρόπος να θέσετε έκπτωση στα προϊόντα ολόκληρης κατηγορίας.Παράδειγμα, 20% στην χ κατηγορία, 15% στην ψ κατηγορία. Εύχρηστο, γρήγορο και αποτελεσματικό.