Ποιος, πότε, δείτε ολόκληρο το καλάθι του :

  Ποια προϊόντα είναι αυτά που γίνονται περισσότερο abandonded :

 Η σούμα ανάλογα το εύρος χρόνου που επιλέξατε, όπου σας δείχνει πόσα καλάθια δεν προχώρησαν σε παραγγελία, και πόσο θα κερδίζατε εάν ιδανικά όλα είχαν μετατραπεί σε παραγγελίες.

Εγκαταλελειμμένο καλάθι επισκεπτών (Abandonded Cart)

40.00

Πόσα άτομα έβαλαν προϊόντα σας στο καλάθι τους αλλά δεν προχώρησαν σε αγορά; Ποια προϊόντα σας ακριβώς έβαλαν στο καλάθι τους και πότε; Ποια είναι αυτά τα άτομα, ήταν απλοί επισκέπτες ή είναι υπάρχοντες πελάτες;